06 22 750 867

Alimentatie herberekenen particulieren

Is er in het verleden een alimentatie afgesproken, dan is regelmatig alimentatie herberekenen belangrijk om de afspraken zuiver te houden. Bent u of uw ex-partner bijvoorbeeld meer of minder gaan werken c.q. verdienen? Bent u of uw ex verhuisd en/of gaan samenwonen? Zijn er misschien wel nieuwe kinderen? Zijn de kosten van de kinderen nog wel hetzelfde? En wat is de invloed van veranderingen in de belastingen en toeslagen, zoals Kindgebonden Budget en ICK?

Wat kunnen wij voor u doen?

De Raadgever bij Scheiden werkt in eerste instantie voor advocaten en mediators. Zij geven ons opdrachten voor financiële berekeningen, zoals alimentatie, vermogensopstellingen en dergelijke.

Alimentatie herberekenen hoort daar ook bij, maar vindt, afhankelijk van uw advocaat/mediator, vaak rechtstreeks in contact met u plaats. Dat scheelt tijd en kosten.

Wat doen wij niet?

Geen mediation. Wij maken graag de nieuwe berekening voor u, maar als u daarmee samen niet tot afspraken kunt komen, dan dient u daarvoor hulp te zoeken bij een advocaat of mediator.

Alimentatie herberekenen

Voor het maken van een herberekening hebben wij het volgende van u nodig:

Algemeen
 • Namen en geboortedata partijen
 • Per partij of die alleenstaand is of samenwonend met nieuwe partner
 • Toelichting nieuwe situatie en wensen partijen voor zover relevant voor berekening
 • Het oorspronkelijke convenant en/of ouderschapsplan en informatie over wijzigingen sindsdien (een aangepaste zorgverdeling bijvoorbeeld)
 • De oorspronkelijke en latere alimentatieberekeningen voor zover beschikbaar
Altijd
 • Jaaropgave van het afgelopen jaar van beiden
 • 3 recente salarisstroken van beide partijen
 • Bij variabel inkomen inschatting maken voor komende tijd. Bonus, EJU, ORT, overwerk, etc.
 • Voor ondernemer: Jaarverslagen over de afgelopen 3 jaar, plus prognose/schatting voor lopende jaar. Voor eenmanszaken mogen dit ook de Aangiften zijn van de afgelopen 3 jaar
 • Inkomen uit overige werkzaamheden
 • Uitkeringen per maand
 • Meest recente aangifte Belastingdienst (Aangifte, geen Aanslag)
 • Lijfrentepremie(s) voor zover aftrekbaar
 • Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer
 • Scholingskosten voor zover aftrekbaar
 • Langdurige niet vergoede ziektekosten 
 • Huur per maand per woning
 • Per eigen woning:
  • Hypotheekgegevens: Aflossing en rente, per maand duidelijk gesplitst, per hypotheek
  • Hoogte uitkoopbedrag mee te financieren
  • Maandpremie van aan hypotheek gekoppelde verzekering-, belegging- en/of spaarpolis.
  • WOZ waarde 
 • Box 2 inkomen(bij BV’s) over de laatste 3 jaren
 • Box 3 vermogen per partij na de scheiding
 • Box 3 werkelijk inkomen en rendement (verhuur vastgoed bijv.)
 • Overige netto inkomsten
 • Alimentatieverplichtingen betreffende eerdere relatie en/of kinderen
 • Kosten van schulden mee te nemen in de berekening
Kinderalimentatie
 • Namen en geboortedata kinderen en bij wie ze worden ingeschreven
 • Meer dan € 100.000 vermogen in Box 3 per 1 januari j.l.?
 • De zorgverdeling nu en na geplande wijziging
 • Kosten per ouder aan meerderjarige en/of uitwonende kinderen
Samenloop

Is er sprake van nieuwe partners en/of kinderen c.q. bonuskinderen dan spreken we van samenloop. In dat geval is ook nodig:

 • Namen en geboortedata van nieuwe partners en of er sprake is van samenwonen, huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Namen en geboortedata van nieuwe kinderen en/of die van nieuwe partner(s)
 • Zorgverdeling en financiële verplichtingen nieuwe partner(s)
 • Inkomen nieuwe partner(s), zie onder Altijd hierboven

Procedure alimentatie herberekenen 

 1. U stuurt ons alle stukken per mail toe
 2. Wij maken een eerste berekening met opmerkingen en vragen daarover
 3. U reageert op onze opmerkingen en vragen per mail
 4. Wij maken een definitieve berekening en toelichting

Communicatie

Wij maken de herberekening voor u samen, dus alle communicatie verloopt altijd per mail en altijd met cc aan de ander. 

Uitleg over de berekening is onderdeel van de dienstverlening, naar redelijkheid en billijkheid. Komt u er met de berekening niet samen uit wat de nieuwe afspraken moeten worden dan kunt u uw advocaat of mediator inschakelen.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle