06 22 750 867

Partneralimentatie berekenen

Partneralimentatie berekenen aan de hand van de Tremanormen. Daarin zijn uitgangspunten en een rekenschema te vinden, die onder andere aangeven dat de kinderen voor gaan. Logisch, zullen de meesten vinden. Hoe we kinderalimentatie uitrekenen kunt u vinden onder Kinderalimentatie berekenen of als u co-ouderschap doet onder Kinderkosten verdelen bij co-ouderschap. Lees dat dus eventueel eerst.

Let op dat per 1 januari 2023 de regels voor het bepalen van partneralimentatie zijn aangepast, zie voor de wijzigingen het artikel Woonbudget.

Kinderen gaan voor

We bepalen altijd eerst welke kinderkosten er zijn en wie welke bijdrage daarin levert. De regel voor partneralimentatie is namelijk dat de kinderen voor gaan.

Drie verschillende methodes

Partneralimentatie berekenen we volgens drie methodes:

 1. Wat kan degene met het hoogste inkomen betalen? Dit heet de draagkracht;
 2. Wat heeft degene met het lagere inkomen nodig? Dit heet de (huwelijksgerelateerde) behoefte;
 3. Hebben beide een inkomen, dan kiezen we de partneralimentatie zo dat beiden evenveel te besteden hebben. Dit heet de inkomensvergelijking.

Uit alle drie de methodes volgt een bedrag. Van deze drie bedragen nemen we het laagste, dat is de partneralimentatie die voor u van toepassing is.

Hieronder leggen we per methode uit hoe die werkt.

Methode 1. Partneralimentatie berekenen o.b.v. draagkracht

Degene met het hoogste inkomen hoeft natuurlijk nooit het hele inkomen aan alimentatie uit te geven. Dat kan niet en zou zeer oneerlijk zijn. Partneralimentatie berekenen op basis van de draagkracht gaat als volgt:

 1. We nemen het huidige inkomen met alles wat daarbij hoort. Dus ook vakantiegeld, 13e maand, bonus, gemiddeld overwerk en ORT, etc. Ook nevenactiviteiten en netto inkomsten in welke vorm dan ook nemen we mee. Is dit een ondernemer dan nemen we de winst (zie hier voor details over het inkomen van de ondernemer)
 2. Aan de hand van de meest recente belastingtarieven bepalen we wat het netto besteedbaar inkomen is. Ook aftrekposten voor AOV, lijfrentes, e.d. nemen we hierin mee
 3. Hier trekken we een aantal zaken vanaf die deze persoon sowieso zal moeten uitgeven:
  • Een vast bedrag voor de normale levensbehoefte zoals eten en drinken, kleding, (zorg)verzekeringen, etc. We nemen hiervoor een vast bedrag, het "forfait noodzakelijke lasten"
  • Daarnaast rekenen we met een woonbudget voor de woonlasten. Dit woonbudget is 30% van het netto besteedbaar inkomen. Zie Woonbudget
  • Aflossing en rente van schulden voor zover die onvermijdbaar zijn.
 4. Wat er dan overblijft is voor 60% beschikbaar voor alimentatie
 5. De overige 40% blijft dus beschikbaar voor de persoon zelf, deze hoeft niet op bijstandsniveau te leven
 6. Van die 60% gaat eerst de eerder vastgestelde bijdrage in de kinderkosten af
 7. De ruimte die over is is de netto partneralimentatie
 8. Aangezien deze aftrekbaar is van de belasting rekenen we vervolgens uit wat er daadwerkelijk moet worden overgemaakt, zodat we op deze netto partneralimentatie uitkomen (bruteren)

Methode 2. Partneralimentatie berekenen o.b.v. behoefte

Uitgangspunt van deze berekening is dat beide partners na de scheiding min of meer moeten kunnen voortleven zoals ze gewend zijn. De behoefte is dus gebaseerd op wat ze samen uitgaven, naast wat er naar de kinderen ging. Hiervoor heeft het Hof Den Bosch een soort vuistregel gemaakt die inmiddels breed wordt geaccepteerd en ingezet.

Norm Hof Den Bosch

Hoewel de Norm eigenlijk zeer eenvoudig is in opzet blijkt bij toetsing in de praktijk over de afgelopen jaren dat het vaak verrassend goed klopt.

Let op dat we hier dus naar het (recente) verleden kijken, wat was men gewend uit te geven, terwijl de draagkracht berekening hierboven gericht is op de huidige financiële situatie.

De berekening gaat als volgt:

 1. We rekenen van beide partners uit wat hun netto inkomen was tijdens het huwelijk / samenzijn
 2. Beide inkomens tellen we bij elkaar op
 3. Daar trekken we de totale kinderkosten vanaf
 4. Wat overblijft zullen de ouders dus wel zelf hebben uitgegeven
 5. Hiervan nemen we voor ieder 60% en nemen dat bedrag voor de (huwelijksgerelateerde) behoefte.

Wie een beetje kan rekenen beseft dus dat dit nooit uitkomt. Als beide ex partners straks 60% nodig hebben is er te weinig inkomen. Alleen als het inkomen na de scheiding hoger is zou dit kunnen, bijvoorbeeld als één der partijen meer gaat werken. Maar de realiteit is dat de kosten van twee verschillende huishoudens nu eenmaal meer is dan van één gezamenlijk huishouden, dus de redenatie is op zich correct.

We hebben nu wel vastgesteld wat de behoefte is, maar wat is dan de partneralimentatie die daarbij hoort? Daar ging het hier juist om. Dat gaat als volgt:

 1. Van degene met het laagste inkomen kijken we wat die zelf aan netto inkomen heeft.
 2. Dat netto inkomen trekken we van de behoefte af
 3. Wat resteert is het bedrag wat nodig is om in de behoefte te voorzien, oftewel de netto partneralimentatie
 4. Dit bedrag bruteren we net als bij de draagkracht methode, en de partneralimentatie is gevonden.

Een behoefte begroting maken

Naast de toepassing van de Norm Hof Den Bosch kan ook een begroting worden gemaakt. Als degene die partneralimentatie gaat ontvangen dat zo reëel mogelijk doet kan het een goede basis zijn. Het risico bestaat echter dat in de praktijk mensen vaak te voorzichtig zijn of juist veel te hoge kosten opvoeren. Dat kan door allerlei oorzaken komen, maar meestal is het uit schuldgevoel (te laag) of boosheid naar de ander (te hoog) dat het niet zo nauwkeurig is als het lijkt. Maar ook weten we vaak tijdens de scheiding nog niet wat de woonlasten zullen worden, terwijl dat forse invloed op de begroting zal hebben. Kortom, het kan een goed alternatief zijn, maar wel even opletten.

Methode 3. De inkomensvergelijking

Hierbij berekenen we de partneralimentatie zodanig dat elk der partijen netto evenveel te besteden heeft. Alleen de kinderkosten nemen we daarbij mee, daarnaast kan ieder het inkomen besteden zoals hij of zij wil.

Kindgebonden Budget en Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

Als we kinder- en partneralimentatie berekenen houden we altijd rekening met alle fiscale aspecten, waaronder het KGB en de ICK. Voor meer informatie kijk op deze pagina over Toeslagen.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle