06 22 750 867

Partneralimentatie berekenen

Partneralimentatie berekenen voeren we uit aan de hand van de Tremanormen. Daarin zijn uitgangspunten en een rekenschema te vinden, die onder andere aangeven dat de kinderen voor gaan. Logisch, zullen de meesten vinden. Hoe we kinderalimentatie uitrekenen kunt u vinden onder Kinderalimentatie berekenen of als u co-ouderschap doet onder Kinderkosten verdelen bij co-ouderschap. Lees dat dus eventueel eerst.

Kinderen gaan voor

We bepalen dus eerst welke kinderkosten er zijn en wie welke bijdrage daarin levert. De regel voor partneralimentatie is namelijk dat als er geen ruimte is voor het betalen voor de kinderen er ook geen ruimte is voor partneralimentatie.

Drie verschillende methodes

Partneralimentatie berekenen doen we volgens 3 methodes:

 1. Wat kan degene met het hoogste inkomen betalen? Dit heet de draagkracht
 2. Wat heeft degene met het lagere inkomen nodig? Dit heet de (huwelijksgerelateerde) behoefte
 3. Hebben beide een inkomen, dan wordt de partneralimentatie zo gekozen dat beiden evenveel te besteden hebben. Dit heet de jusvergelijking.

Uit alle drie de methodes volgt een bedrag. Van deze drie bedragen nemen we het laagste, dat is de partneralimentatie die voor u van toepassing is.

Rekenvoorbeeld

Als voorbeeld nemen we een stel met 1 kind van 5 jaar. Hij heeft een inkomen van € 3.500 bruto per maand en zij € 2.000. Na de scheiding doen ze co-ouderschap.

Draagkracht

Degene met het hoogste inkomen hoeft natuurlijk nooit het hele inkomen aan alimentatie uit te geven. Dat kan ook niet en zou zeer oneerlijk zijn. Partneralimentatie berekenen op basis van de draagkracht gaat als volgt:

 1. We nemen het huidige inkomen met alles wat daarbij hoort. Dus ook vakantiegeld, 13e maand, bonus, gemiddeld overwerk en ORT, etc. Ook nevenactiviteiten en netto inkomsten in welke vorm dan ook worden meegenomen. Is dit een ondernemer dan wordt de winst genomen
 2. Aan de hand van de meest recente belastingtarieven bepalen we wat het netto besteedbaar inkomen is. Ook aftrekposten voor hypotheekrente, AOV, lijfrentes, e.d. nemen we hierin mee
 3. Hier trekken we een aantal zaken vanaf die deze persoon sowieso zal moeten uitgeven:
  • Een vast bedrag voor de normale levensbehoefte zoals eten en drinken, kleding, verzekeringen, etc. We nemen hiervoor de huidige bijstandsnorm
  • De werkelijke woonlasten voor zover deze hoger zijn dan wat er al in de bijstandsnorm zit (in 2021 zit er € 235 woonlasten in de bijstandsnorm)
  • De zorgpremie, eventueel gecorrigeerd voor zorgtoeslag als daar recht op is plus het eigen risico (in 2021 € 385 per jaar)
  • Aflossing en rente van schulden voor zover die onvermijdbaar zijn
 4. Wat er dan overblijft is voor 60% beschikbaar voor alimentatie
 5. De overige 40% blijft dus beschikbaar voor de persoon zelf, deze hoeft niet op bijstandsniveau te leven
 6. Van de 60% gaat eerst de eerder vastgestelde bijdrage in de kinderkosten af. Dus zowel een vorm van kinderalimentatie als de verblijfskosten als de kinderen bij deze ouder zijn
 7. ALS er dan nog ruimte over is, dan is dat de netto partneralimentatie per maand
 8. Aangezien deze aftrekbaar is van de belasting rekenen we vervolgens uit wat er daadwerkelijk kan worden overgemaakt, zodat we op deze netto partneralimentatie uitkomen (bruteren heet dat)
 9. Partneralimentatie berekenen volgens draagkracht is klaar.

Een rekenvoorbeeld voor de draagkracht

We nemen een theoretisch voorbeeld, en volgen de nummering hierboven:

 1. Stel € 3.500
 2. € 2.653
 3. € 2.017
  • € 1.079 (in 2021)
  • Stel € 800
  • € 138
  • € 0
 4. € 381
 5. € 254
 6. € 307
 7. € 217
 8. € 341 overmaken per maand

Partneralimentatie berekenen op basis van behoefte

Uitgangspunt van deze berekening is dat beide partners na de scheiding min of meer moeten kunnen voortleven zoals ze gewend zijn. De behoefte is dus gebaseerd op wat ze samen uitgaven, naast wat er naar de kinderen ging. Hiervoor heeft het Hof Den Bosch een soort vuistregel gemaakt die inmiddels breed wordt geaccepteerd en ingezet.

Norm Hof Den Bosch

Hoewel de Norm eigenlijk zeer eenvoudig is in opzet blijkt bij toetsing in de praktijk over de afgelopen jaren dat het vaak verrassend goed klopt.

Let op dat we hier dus naar het (recente) verleden kijken, wat was men gewend uit te geven, terwijl de draagkracht berekening hierboven gericht is op de huidige financiële situatie.

De berekening gaat als volgt:

 1. We rekenen van beide partners uit wat hun netto inkomen was tijdens het huwelijk / samenzijn. Vaak wordt het huidige inkomen gehanteerd of dat van vorig jaar
 2. Beide inkomens tellen we bij elkaar op
 3. Daar trekken we de totale kinderkosten vanaf
 4. Wat overblijft zullen de ouders dus wel zelf hebben uitgegeven
 5. Hiervan nemen we voor ieder 60% en nemen dat bedrag voor de (huwelijksgerelateerde) behoefte.

Rekenvoorbeeld Norm Hof Den Bosch

 1. € 2.653 (zie hierboven) plus van de partner € 1.984
 2. € 4.637
 3. € 626
 4. € 4.011
 5. € 2.407

Wie een beetje kan rekenen beseft dus dat dit nooit uitkomt. Als beide ex partners straks 60% nodig hebben is er te weinig inkomen. Alleen als er straks na de scheiding meer wordt verdiend zou het kunnen. Maar de realiteit is wel dat de kosten van twee verschillende huishoudens nu eenmaal meer is dan van één gecombineerde, dus de redenatie is op zich correct.

We hebben nu wel vastgesteld wat de behoefte is, maar wat is dan de partneralimentatie die daarbij hoort? Daar ging het hier juist om. Dat gaat als volgt:

 1. Van degene met het laagste inkomen kijken we wat die zelf aan netto inkomen heeft.
 2. Dat netto inkomen trekken we van de behoefte af
 3. Wat resteert is het bedrag wat nodig is om in de behoefte te voorzien, oftewel de netto partneralimentatie
 4. Ook dit wordt gebruteerd, net als bij de draagkracht methode, en de partneralimentatie is gevonden.

Rekenvoorbeeld behoefte met Hof Den Bosch

 1. € 1.651
 2. € 2.407
 3. € 756
 4. € 1.202

Een behoefte begroting maken

Naast de toepassing van de Norm Hof Den Bosch kan ook een begroting worden gemaakt. Als degene die partneralimentatie gaat ontvangen dat zo reëel mogelijk doet kan het een goede basis zijn. Het risico bestaat echter wel dat er te voorzichtig of te ruim wordt begroot. Dat kan door allerlei oorzaken komen, maar meestal is het uit schuldgevoel (te laag) of boosheid naar de ander (te hoog) dat het niet zo nauwkeurig is als het lijkt. Maar ook weten we vaak tijdens de scheiding nog niet wat de woonlasten zullen worden, terwijl dat forse invloed op de begroting zal hebben. Kortom, het kan een goed alternatief zijn, maar wel even opletten.

De jusvergelijking

De jus is datgene wat overblijft als de minimale kosten per persoon zijn betaald. De één zal meer jus overhouden dan de ander, en daarom wordt de partneralimentatie precies zo gekozen dat elk precies evenveel heeft. Uiteraard houden we daarbij rekening met alles fiscale gevolgen van de partneralimentatie.

Reken technisch lijkt de berekening op die voor draagkracht, alleen stoppen we na stap 3 (zie hierboven bij draagkracht). Wat er dan overblijft is wat we hier jus noemen. Doen we dat voor allebei dan kunnen we de jus vergelijken.

Vanwege de diverse gevolgen voor de belasting van partneralimentatie is het uiteindelijk best een ingewikkelde berekening, maar gelukkig hebben we daar goede software voor. We doen alle berekeningen in het beste programma hiervoor, Split Online.

Kindgebonden Budget en Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

Als we kinder- en partneralimentatie berekenen houden we altijd rekening met alle fiscale aspecten, waaronder het KGB en de ICK. Voor meer informatie kijk op deze pagina over Toeslagen.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle