06 22 750 867

Vermogensopstelling maken

Naast het vaststellen van kinder- en partneralimentatie is de vermogensverdeling tussen partijen het belangrijkste onderdeel van de financiële afspraken. Om u als advocaat of mediator te ondersteunen kunnen wij de vermogensopstelling maken voor u. Met name bij complexere situaties kan het dan erg prettig zijn om er een deskundige bij te hebben en ons als sparring partner te gebruiken.

De onderdelen van een vermogensopstelling

De vermogensopstelling maken we op basis van de nodige gegevens die u bij uw klanten opvraagt. Het gaat om de volgende onderdelen, waarbij is aangegeven welke gegevens we graag ontvangen:

 • Zijn er huwelijkse voorwaarden van toepassing? Dan ontvangen we graag een kopie. In hoeverre zijn die wel of niet nageleefd?
 • Van de eigen woning is naast de WOZ een duidelijke opstelling van de afgesloten hypotheken (jaaroverzicht) nodig en de daarbij behorende levensverzekering(en). Is er een spaar- of beleggingsdepot, wat is dan de actuele waarde daarvan?
 • Is er een onderneming in het spel? Dan zijn jaarcijfers van de juiste peildatum essentieel om een goede waardering te kunnen maken
 • Hebben partijen erfenissen of schenkingen ontvangen en was dat onder een uitsluitingsbeding?
 • Is er uit privé vermogen geïnvesteerd in gezamenlijk bezit of bezit van de ander? Dan is het moment van investeren en het geïnvesteerde bedrag van belang
 • Alle gezamenlijke en privé bank- credit card- en beleggingsrekeningen met een actueel saldo en de tenaamstelling
 • Zijn er buitenlandse bezittingen? Vastgoed bijvoorbeeld. Wat is de huidige waarde? Zijn er hypotheken op afgesloten?
 • Zijn er rechten op aandelen of opties? Vaak als onderdeel van het beloningspakket van de werkgever in bepaalde functies, dan heeft de werknemer meestal een goed overzicht
 • Is er een lijfrentepolis afgesloten? Wanneer heeft dat plaatsgevonden en wat zijn de jaarlijkse premies?
 • Al het "rollend materieel" van wezenlijke waarde. Auto's, motorfietsen, campers, caravans en vouwwagens, etc.
 • Schulden in zowel de privé sfeer als bij financiële instellingen. Ook vordering op uitstaande leningen vallen hieronder.

Wat is vermogen en wat is inboedel?

Er kan discussie ontstaan over wat tot het vermogen behoort en wat inboedel is. Natuurlijk moeten beiden verdeeld worden, maar er is wel een verschil. Bij de inboedel gaan we uit van een "normale" inrichting. Afhankelijk van het inkomen en vermogen van partijen kan dat best waardevol zijn, maar het is bij inboedel vooral een kwestie van zaken die je allebei nodig hebt voor het leven en wonen in huis.

Maar, als er zeer waardevolle zaken tot de inrichting behoren is het logischer om die als deel van het vermogen mee te nemen. Echte kunst zoals een schilderij van een bekende schilder bijvoorbeeld. Maar ook antieke meubels kunnen zeer waardevol zijn of een verzameling exclusieve sportfietsen zou je hieronder mogen rekenen.

De vermogensopstelling maken

Wij maken met de gegevens de vermogensopstelling. In principe doen we dat in Split-Online, maar desgewenst kan het ook in Excel als dat u beter past.

Op basis van de gegevens ontvangt u van ons eerst een concept opstelling met vragen en opmerkingen. Soms ontbreken gegevens of zijn er vragen over de waarde en hebben we tips om op een handige manier met de opstelling om te gaan.

Na aanvulling en eventueel overleg met u maken we de definitieve vermogensopstelling voor u op, die u in PDF met uw klanten kunt delen.

Onze kosten

Wij werken met een vast tarief voor een "normale" vermogensopstelling en het opstellen daarvan in twee stappen zoals hierboven beschreven.

Zijn er speciale wensen of wilt u uitgebreid overleggen, dan zou een uurtarief kunnen worden toegepast. In dat geval stemmen we dat voor aanvaarding van de opdracht af.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle