06 22 750 867

Afkoop alimentatie

Het is op zich een prettige optie, afkoop alimentatie. U bent in één keer van alle rompslomp af, hoeft er niet aan te denken of achteraan te zitten en u bent veel minder verbonden aan elkaar. Maar er kleven ook bezwaren aan zodat u goed zult moeten nadenken of u dit wel wilt. Een kort overzicht van de argumenten.

Afkoop alimentatie

Hieronder bespreken we de afkoop van partneralimentatie. Kinderalimentatie mag niet worden afgekocht.

Hoe hoog moet het afkoopbedrag zijn?

Partneralimentatie gaat al gauw om een paar honderd euro per maand, als het niet meer is. Zou u dat 12 jaar betalen, dan praten we dus over 12x12=144 maal het maandbedrag. Bij € 250 per maand is dat al een afkoopbedrag van liefst € 36.000! Dat geld moet er natuurlijk wel zijn.

Maar dat bedrag is niet zo gemakkelijk te bepalen? In de praktijk zien we grote verschillen en een echte berekening is niet te maken. Want in die 12 jaar kan veel gebeuren, zoals samenwonen, andere inkomens, andere kinderkosten, studiekosten en zelfs overlijden. En als je achteraf vaststelt dat je (veel) teveel of te weinig hebt betaald, c.q. ontvangen, dan kan dat erg zuur zijn. Kiezen voor afkoop is naast kiezen voor de voordelen ook kiezen voor alle risico's...

Aftrekbaar?

Ja, afkoop van partneralimentatie is net zozeer aftrekbaar als een maandelijkse betaling. MAAR: Voorwaarde is dat de betaling plaatsvindt NA datum echtscheiding. Doet dat al voor de scheidingsdatum, dan blijft het voor de ontvanger belast, maar mag de betaler het niet aftrekken! Al gauw een verliespost van vele duizenden euro's. Goed opletten dus.

Daarnaast is het bij een flink bedrag vaak zo dat u het wel MAG aftrekken, maar dat er te weinig belasting wordt betaald om vanaf te trekken zodat u er weinig plezier van heeft. Bij een modaal inkomen van ca. € 33.000 per jaar en al wat vaste aftrekposten door hypotheekrente en heffingskortingen betaalt u maar zo'n € 5.000 belastingen. Een aftrekpost van meer dan € 15.000 levert dan al helemaal geen belastingvoordeel meer op!

Dit probleem is deels op te lossen door het bedrag niet ineens maar verspreid over enkele jaren uit te keren. Dat staat natuurlijk wel haaks op het idee om het allemaal bij de scheiding af te ronden.

Woont u als ontvanger van de partneralimentatie al samen en wilt u toch een afkoop partneralimentatie afspreken? Dan is het helemaal niet aftrekbaar!

Fiscaal inkomen

Voor de ontvanger geldt het hetzelfde eigenlijk. De meeste mensen betalen maximaal ruim 40% belasting. Maar met een flink stuk extra inkomen in de vorm van deze afkoopsom, zal dit bijna altijd voor een groter of kleiner deel in het duurste belastingtarief vallen! Dat is best zonde.

Samengevat krijgt de betaler dus minder terug van de Belastingdienst en betaalt de ontvanger flink. Zodoende gaat er dus veel van het afkoopbedrag naar de fiscus, terwijl dat bij een maandelijks bedrag bijna nooit het geval is. Sterker nog, daar is vaak een belastingvoordeel te behalen.

Alsnog maandelijkse partneralimentatie

Stel dat iemand een afkoop heeft ontvangen en dat in een paar jaar helemaal op maakt. Heeft hij/zij dan nog steeds te weinig inkomen dan is het niet onmogelijk dat een rechter alsnog een maandelijkse partneralimentatie oplegt! Dit is maar gedeeltelijk te ondervangen in het convenant en zal zeker niet in alle gevallen worden toegewezen, maar het kan wel. En dat is voor de betaler natuurlijk wel erg zuur. Hij/zij betaalt dan dubbel!

Nieuwe partner

Bij de vaststelling van het bedrag van de afkoop houdt je er meestal wel rekening mee dat de ontvanger op enig moment weer een relatie aangaat. Het recht op partneralimentatie vervalt vanaf dat moment. Maar dat blijft een inschatting. Stel dat het bedrag is vastgesteld door 7 jaar de maandelijkse partneralimentatie te nemen, en de ontvanger gaat na 2 jaar alweer samenwonen, dan is achteraf 5 jaar teveel betaald!

Meer of minder inkomen

Wijzigingen in het inkomen van één of beide partijen in de komende 12 (!) jaar hebben invloed op wat anders per maand meer of minder zou partneralimentatie zou zijn. Ook de woonsituatie en de daaraan verbonden kosten hebben invloed op de partneralimentatie. Alles bij elkaar kun je dus met een éénmalige afkoop bijna met zekerheid stellen dat het OF te hoog, OF te laag zal blijken te zijn geweest. Achteraf. Pas als u zich dat echt goed realiseert is de afkoop een optie.

Afkopen of niet?

Onder strikte voorwaarden en voorzien van deugdelijk advies is afkoop partneralimentatie een optie. Maar zorg dat alles goed is overdacht en doorgerekend, zodat u niet voor verassingen komt te staan. Daarbij worden dan naast bovenstaande zaken ook meegenomen dat de partneralimentatie niet op zich staat. Door mijn integrale aanpak kan ik zoeken naar optimale afspraken waarin naast de partneralimentatie ook het overige vermogen en schulden, het huis, de inboedel, pensioenen, etc. worden betrokken. Dat levert vaak zowel financieel als fiscaal grote voordelen op.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ophone