06 22 750 867

Afkoop alimentatie

Afkoop alimentatie is op zich een interessante optie bij een scheiding. Partijen zijn in één keer van alle wederzijdse verplichtingen af, niemand hoeft er meer aan te denken of achteraan te zitten en er is financiële onafhankelijkheid. Maar er kleven ook bezwaren aan, het is belangrijk dat goed moet worden nagedacht of dit voor partijen de beste optie is. Een kort overzicht van de belangrijkste argumenten.

Afkoop partneralimentatie

Voor de goede orde, afkoop van partneralimentatie kan een optie zijn in het scheidingsproces. Wilt u kinderalimentatie afkopen? Dat is niet toegestaan, met name vanwege de zorgplicht van ouders voor de kinderen en de eventuele onzekerheid die kan ontstaan bij afkoop.

Hoe hoog moet het afkoopbedrag zijn?

Daar zit hem bij afkoop het grootste punt. Partneralimentatie gaat al gauw om een paar honderd euro per maand. Ga je uit van de maximale termijn dat dit bedrag maandelijks moet worden betaald (zie Hoe lang partneralimentatie?) dan kunnen we bepalen wat het totaalbedrag over die periode zou zijn. Maar is dat wel realistisch als bedrag? Bij een maandelijkse partneralimentatie kan in de loop der jaren veel veranderen en kan de partneralimentatie worden bijgesteld. Bij afkoop alimentatie zouden we rekening moeten houden met al die mogelijke wijzigingen.

Gewijzigde omstandigheden

Zeker na een scheiding verandert er van alles in het leven van partijen. Meteen al of na enige tijd. Daar moet bij een herberekening en dus ook bij de bepaling van het afkoopbedrag rekening worden gehouden. Wijziging zijn bijvoorbeeld:

  • De kosten van de kinderen veranderen door studie, eigen inkomen, etc. Aangezien partneralimentatie daaraan is gekoppeld heeft dit invloed op de hoogte daarvan.
  • Samenwonen. Gaat de alimentatiegerechtigde samenwonen, dan vervalt conform de wet het recht op partneralimentatie in zijn geheel. De vraag bij afkoop is vooral hoe groot die kans is en wanneer dat zal gebeuren. Uiteraard is dat onmogelijk om met enige betrouwbaarheid in te schatten
    Gaat de alimentatieplichtige samenwonen dan kan dat van invloed zijn op zijn draagkracht en daarmee de maandelijkse partneralimentatie
  • Nieuwe kinderen. Het komt nogal eens voor dat mensen na een scheiding een nieuwe partner vinden die al kinderen heeft of waarmee weer nieuwe kinderen gekregen worden. In beide gevallen spreken we van "samenloop". Dat houdt in dat we voor de behoefte en draagkracht naar alle kinderen en onderhoudsplichtige kijken, zodat de kinderalimentatie die oorspronkelijk is afgesproken kan veranderen
  • Meer of minder inkomen. Het inkomen van partijen is (uiteraard) bepalend voor de alimentatie. Daar verandert in de loop der jaren vaak wel het een en ander aan en daarmee ook de partneralimentatie
  • Overlijden. Het klinkt wat heftig, maar zelfs met overlijden zou rekening kunnen worden gehouden. Vooral als beide of een der partijen wat ouder is of als er een ziekte (geschiedenis) is kan dit wezenlijk invloed hebben op de inschatting van de te betalen alimentatie over de komende jaren.

Achteraf klopt afkoop alimentatie nooit...

Bij dit alles komt nog, dat als we achteraf vaststellen dat de inschatting van dit alles heeft geleid tot  een (veel) te hoog of laag bedrag, dat dat erg zuur kan zijn. Kiezen voor afkoop is naast kiezen voor de voordelen ook kiezen voor alle risico's... Stel voor dat er ingeschat wordt dat er bijvoorbeeld 6 jaar moet worden betaald en in de praktijk vervalt het recht na 2 jaar. Dat kan heel naar voelen en zelfs alsnog tot gedoe tussen partijen leiden. En laten we eerlijk zijn, de kans dat het op basis van een berekening precies klopt is niet zo groot.

Alsnog maandelijkse partneralimentatie

Stel dat iemand een afkoop heeft ontvangen en dat in een paar jaar helemaal op maakt. Heeft hij/zij dan nog steeds te weinig inkomen dan is het niet onmogelijk dat een rechter alsnog een maandelijkse partneralimentatie oplegt! Dit is maar gedeeltelijk te ondervangen in het convenant en zal zeker niet in alle gevallen worden toegewezen, maar het kan wel. En dat is voor de betaler natuurlijk wel erg zuur. Hij/zij betaalt dan dubbel!

Afkoop alimentatie voor een woning

Dit alles meegenomen is afkoop wel een mooie oplossing, maar is het bedrag zo lastig te bepalen. Daarom is het nogal eens beter om te kijken welk bedrag de alimentatiegerechtigde nodig heeft op korte termijn om bijvoorbeeld een huis te kopen. Vaak is daar niet genoeg geld voor beschikbaar en met een afkoop kan het gat soms gedicht. Men is af van de maandelijkse alimentatieverplichting en de ontvanger heeft een betaalbare eigen woning. Als dit in het hele financiële plaatje past is dat wel één van de mooiste oplossingen bij afkoop.

Fiscale aspecten

Als voor afkoop wordt gekozen is het fiscaal erg belangrijk dat dit correct wordt vastgelegd en uitgevoerd, anders kunnen flinke problemen ontstaan. Een zorgvuldige bepaling vooraf hoe het met de belastingen zit is essentieel. Een foutje is makkelijk gemaakt en gezien de grote bedragen kan dit voor serieuze problemen zorgen.

Zie voor alle fiscale regels rond partneralimentatie de site van de Belastingdienst.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle