06 22 750 867

Alimentatie en eigen bedrijf

Hoe werkt dat, alimentatie en eigen bedrijf? Dat is toch wel lastiger dan bij een werknemer met een (min of meer) vast inkomen. Alimentatie is immers gebaseerd op het inkomen en dat van de ondernemer is per definitie variabel. Hoe gaan we daarmee om bij de scheiding als het gaat om kinderalimentatie, partneralimentatie en de afspraken in de toekomst?

Bepaling behoefte

De kinder- en partneralimentatie worden over het algemeen vastgesteld volgens de Tremanormen en zijn gebaseerd op het inkomen tijdens het huwelijk. Wat je tijdens het huwelijk aan de kinderen uitgaf wordt als hun behoefte gezien, want kinderen hoeven er (financieel) door de scheiding niet op achteruit te gaan. Dus als er sprake is/was van een variabel inkomen, dan is het vaststellen van deze behoefte lastig.

In de praktijk maak ik daarom vaak gebruik  van een behoefte begroting, een opstelling van de kosten van de kinderen en partner zoals dat tijdens het huwelijk is geweest. En omdat ik er zoveel heb gezien kan ik goed helpen om die getallen behoorlijk nauwkeurig te maken.

Welk inkomen gebruiken we bij alimentatie en eigen bedrijf?

Bij een ZZP'er of eenmanszaak zou je uit kunnen gaan van waarvan is geleefd. Dit bestaat dan uit de  privé opnames uit de zaak, maar ook de privékosten die uit het bedrijf worden betaald tellen mee. Het gemiddelde hiervan over de laatste drie jaar kan als een redelijke maatstaf worden gezien, maar maatwerk is hier nodig om tot een redelijk getal te komen.

Daarnaast kan het zo zijn dat er geld achterblijft in de onderneming. Beschikbaar geld waar misschien niet van geleefd is maar wel kan worden uitgegeven. Of het is juist andersom en wie zien dat reserves en voorziening van het bedrijf terug lopen of noodzakelijke voorzieningen niet zijn getroffen, zoals een pensioenvoorziening of arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). En hoe zijn de verwachtingen voor dit en de komend jaren? Het dient allemaal goed onderzocht en besproken om geen van betrokken partijen tekort te doen.

Bij een BV is de ondernemer DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) en zodoende werknemer in de eigen onderneming en ontvangt dus een salaris. Ook dit is een goed uitgangspunt voor de uitgaven tijdens het huwelijk en dus de hoogte van de kinderkosten. En ook hier kan de winst of het verlies afwijken van wat er aan salaris is uitgekeerd. Bovendien hebben we te maken met al dan niet uitgekeerd dividend en de fiscale consequenties daarvan, eventuele pensioenopbouw, meerdere eigenaren, voorzieningen, reserveringen, etc.

Draagkracht

Is er overeenstemming bereikt over welk inkomen als basis voor de behoefte kan worden genomen en de kinderkosten bepaald, dan gaan we kijken naar de verdeling van die kosten en hoe hoog een eventuele partneralimentatie zal zijn. Daarbij moet niet meer naar het verleden, maar naar het heden en de toekomst worden gekeken. Nu wordt het nog lastiger, aangezien opnieuw een goede inschatting van het inkomen van de ondernemer nodig is.

Een van de oplossingen is een afspraak te maken die recht doet aan de behoefte EN het veranderende inkomen van de ondernemer, namelijk door jaarlijks achteraf te kijken wat de alimentatie had moeten zijn. Op basis daarvan kan dan ook worden afgerekend, en het is de basis voor de afspraken voor het lopende jaar. Op deze manier blijft de verdeling altijd zuiver, hoeft niemand teveel te betalen of te ontvangen.

Dat niet iedereen hiervoor kiest heeft te maken met het jaarlijks om tafel moeten zitten en opnieuw afspraken maken. Terwijl ook de nacalculatie en de afrekening daarvan lastig kan zijn als het om grotere bedragen gaat. Zodoende kiezen mensen ook wel voor eenvoudiger oplossingen, die dan misschien minder zuiver zijn maar ook minder onderhoud en overleg vergen. Uw Raadgever heeft diverse mogelijkheden voor u beschikbaar afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen.

Hoe pakt u alimentatie en eigen bedrijf goed aan?

Zoals gezegd is dit geen eenvoudig onderwerp. Het eigen bedrijf is inkomen, bezit en vaak pensioenvoorziening ineen en op al die vlakken zijn praktische, financiële en fiscale vragen te stellen. Vervolgens moet met die onzekere gegevens een alimentatieberekening worden gemaakt, die op zich ook al de nodige kennis en interpretatie vereist. Kortom, wilt u zorgen dat dit goed wordt geregeld, dan heeft u een bemiddelaar als de Raadgever nodig die kennis en ervaring op al die vlakken combineert. Komt u gerust eens langs om kennis te maken. Ik leg u graag uit wat er in uw situatie mogelijk en onmogelijk is en kan met creatieve oplossingen komen voor deze en alle andere vraagstukken rond uw scheiding.

Bedrijfswaardering

U krijgt als eigen ondernemer in scheiding naast de alimentatie ook met bedrijfswaardering te maken. Lees alles daarover op de speciale pagina bedrijfswaardering op deze website.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ophone