06 22 750 867

Box 3 bij scheiden

Heeft u met Box 3 bij scheiden te maken? Wat is Box 3 belasting eigenlijk precies? Welke regels gelden daarvoor? Let op, bij scheiding kan het flinke financiële gevolgen hebben.

Wat is Box 3?

De Belastingdienst hanteert voor de inkomstenbelasting 3 boxen.

  • 1  is inkomen uit arbeid
  • 2  is inkomen uit eigen onderneming
  • Box 3 gaat over vermogen. Heeft u op 1 januari van een kalenderjaar meer dan het vrijgestelde vermogen dan betaalt u daarover belasting.  Voor de bedragen zie Belastingdienst Heffingsvrij Vermogen. Vermogen kan spaargeld zijn, maar ook een tweede huis of een uitstaande lening. Ook schulden kunnen hieronder vallen.

Hoe werkt vermogensbelasting?

Tot 1-1-2017 gold voor het belastbare bedrag dat de Belastingdienst daar 4% rendement op veronderstelde, waarover vervolgens 30% belasting werd geheven. Oftewel van het vermogen boven de belastingvrije voet altijd 1,2% belasting.
Vanaf 1-1-2017 worden grotere vermogens zwaarder belast dan kleinere. De uitwerking is nogal complex maar wordt redelijk helder uitgelegd op deze pagina van de Belastingdienst.

Huurtoeslag, Kindgebonden Budget, etc.

Naast het feit dat u gewoon belasting betaalt heeft vermogen ook invloed op allerlei toeslagen. Heeft u belast vermogen in Box 3, dan vervalt bijvoorbeeld uw recht op huurtoeslag, ook als u wel aan de andere eisen voldoet. En bij een vermogen dik boven de ton vervalt ook uw recht op Kindgebonden Budget, etc. Zie ook Toeslagen na scheiding

Box 3 en scheiden

Gaat u scheiden en dus bijvoorbeeld een huis verkopen en vervolgens huren, dan kunt u in het volgend kalenderjaar met zowel de vermogensbelasting als beperking van toeslagen te maken krijgen. Zorgt u dus dat daar bij het maken van afspraken rond de scheiding terdege rekening wordt gehouden.

Vermogen en alimentatie

Bij de berekening van kinder- en partneralimentatie houden we rekening met uw vermogen in Box 3. Vaak is dit in eerste instantie een inschatting, omdat nog niet duidelijk wat er precies met het gezamenlijk vermogen wordt gedaan.

Naast de invloed op toeslagen houden we ook rekening met de inkomsten belasting op vermogen. Heeft u bijvoorbeeld een woning die u verhuurt? Dan dragen de huuropbrengsten minus uw kosten daarvoor bij aan uw draagkracht. Terwijl u over dit bezit en de eventuele schulden in Box 3 ook belasting betaalt.

Alles over het berekenen van alimentatie vindt u op Berekenen van alimentatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ophone