06 22 750 867

Erfenissen en scheiden

Erfenissen en scheiden blijkt in de praktijk soms ingewikkeld te zijn. Wat doe je met die erfenis die in het huis is gestopt? Of waarvan u samen zo'n mooie reis hebt gemaakt? Mag je dat terug verwachten of is het in de gemeenschap opgegaan?

Oud en nieuw regime gemeenschap van goederen

Voor wie tot 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd is geldt een heel ander regime dan voor wie recenter in het huwelijk is getreden.

heeft geen privébezit meer. Toch? Nee, niet helemaal. Want er zijn een paar uitzonderingen waarbij u toch alleen eigenaar bent, zonder uw partner. Een erfenis kan dat zijn. KAN, want dat hangt helemaal af van degene die iets aan u nalaat. Als deze een testament heeft gemaakt met een zogenaamde uitsluitingsclausule, dan valt de erfenis niet in de gemeenschap van goederen! In geval van scheiding is het vervolgens nog wel de vraag wat u met uw erfenis heeft gedaan. Is deze als zodanig apart gehouden of is deze geïnvesteerd in het huis bijvoorbeeld, dan kunt u daar bij scheiding aanspraak maken bij de verdeling van de bezittingen. Heeft u echter bijvoorbeeld een leuk bedrag gekregen en dat vervolgens samen opgemaakt aan een leuke vakantie of anderszins, dan vervalt uw recht en wordt alles weer gelijk verdeeld. Let ook op dat de erflater, de overledene, bepaalt. U kunt wel achteraf van mening zijn dat hij/zij iets op een bepaalde manier bedoeld zal hebben, maar dat levert geen rechten op. De documenten ter afwikkeling van de erfenis of testament zijn bepalend. Het komt echter regelmatig voor dat u over erfenissen en echtscheiding anders denkt. In goed overleg kunt u dan nog steeds besluiten om af te wijken van uw rechten, al kan dat gevolgen hebben voor de belastingen. Laat u daarover goed informeren. Is er sprake van huwelijkse voorwaarden, dan is niet alleen de erflater en zijn/haar testament bepalend, maar ook wat u samen heeft afgesproken bij het aangaan van het huwelijk. Het kan dat erfenissen en schenkingen hierin expliciet worden genoemd. Maar pas op! Hoe u met de huwelijkse voorwaarden en met een eventuele erfenis bent omgegaan kan invloed hebben.

Niet-opeisbaar kindsdeel

Een bijzondere situatie doet zich voor als één van uw ouders is overleden. Volgens het huidige erfrecht (of per testament) mag de langstlevende partner de uitbetaling van de erfenis uitstellen tot zijn/haar eigen overlijden. We zien dit o.a. bij de echtelijke woning. In zo'n geval bent u dus erfgenaam van een deel van de woning, maar kunt u uw aandeel (kindsdeel) daarin niet opeisen zolang de andere ouder nog leeft. Bij erfenissen en echtscheiding levert dat dan soms een wat lastige situatie op. U heeft namelijk nog niets ontvangen, maar als een van beide ouders is overleden terwijl de ander nog leeft zal uw kindsdeel vaak onderdeel van de verdeling bij scheiding zijn. En soms voelt dat prima en soms ook niet... Daarbij speelt misschien ook de relatie met de ouders of schoonouders een rol en de grootte van de erfenis. Hoe verdeel je zoiets nu? In feite gaat het hier om een toekomstig recht, waarvan de waarde nog niet duidelijk is. U kunt verschillende kanten op:

We verdelen nu. Er wordt een inschatting gemaakt van wat de waarde van het kindsdeel zal zijn, wanneer dat zal gebeuren en rekenen uit wat dat zodoende op dit moment waard is. En dat wordt gedeeld. Het voordeel is dat u samen direct kunt afrekenen en dat de erfenis, als die vrijvalt, helemaal toekomt aan degene wiens ouders het betreft. Is het echter een flink bedrag, dan kan het op dit moment lastig of onmogelijk of ongewenst zijn om dat "voor te schieten".

U verdeelt bij uitkering. U spreekt af in het convenant dat het netto bedrag wat de erfgenaam ontvangt op dat moment gedeeld zal worden. Nadeel is dat dat ver in de toekomst kan liggen en u er dan wel nog aan moet denken. Over 10 jaar nog iets aan uw ex-partner moeten afstaan bij het overlijden van uw langstlevende ouder…? Dat voelt vaak niet prettig. Voordeel is dat het bedrag wel helemaal zuiver te bepalen is en niemand bevoordeeld of benadeeld wordt.
Afzien. Het komt vanwege de gevoelige consequenties regelmatig voor dat men de rechten opgeeft en het kindsdeel helemaal aan de erfgenaam laat. Zeker als het te verwachten bedrag niet zo groot is.

Erfenis tijdens de scheiding

Meestal wilt u tijdens de scheiding al niet meer dat een deel van een erfenis, van bijvoorbeeld een ouder nog bij uw aanstaande ex-echtgenoot terecht komt. Dat is formeel alleen te voorkomen door de indiening van het verzoekschrift, want vanaf dan is de huwelijksgemeenschap ontbonden en vallen nieuwe bezittingen (of schulden) u niet meer samen toe. Dat geldt in ieder geval bij gemeenschap van goederen. Heeft u huwelijkse voorwaarden? Dan is het mogelijk dat erfenissen al nooit werden gedeeld. Maar laat dat zorgvuldig checken, want hier zitten wel wat adders onder het gras.

Erfenis na het huwelijk

Bent u eenmaal gescheiden, dan erf u ook niets meer van elkaar. Als u dat toch zou willen is een testament nodig. Zo lang u daarna niet opnieuw trouwt of geregistreerd partnerschap aangaat erven uw kinderen alles bij uw overlijden. Voor de meesten mensen is dat precies wat zij willen en hoeft u dus niets speciaal te regelen. Heeft u al een testament? Dan gaat het om de formulering. Uit jurisprudentie blijkt dat de rechten van een echtgenoot uit een testament die tijdens het huwelijk is opgesteld meestal automatisch vervallen bij echtscheiding. Laat de formulering in uw testament echter voor de zekerheid checken door uw Raadgever of een notaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ophone