06 22 750 867

Gemeenschap van goederen

Er zijn verschillende manieren waarop mensen samen kunnen zijn. Getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenwonend. Daarnaast kunnen er huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld of een samenlevingscontract. Elke vorm leidt tot andere rechten en plichten tijdens het samenzijn, zowel bij de scheiding.

Huwelijk na 1 januari 2018?

Bent u na 1-1-2018 getrouwd, dan gelden andere, nieuwe regels. In de basis behoudt een ieder dan datgene wat hij/zij voor het huwelijk bezat zelf en wordt datgene wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd gezamenlijk eigendom. Maar er zijn vele details die zo'n huwelijk bij scheiding ingewikkeld kunnen maken. In een kennismakingsgesprek kunnen we daar uitgebreider op ingaan. Onderstaande is dan niet op u van toepassing.

Huwelijk voor 1 januari 2018

In Nederland hebben de meeste mensen die getrouwd zijn geen huwelijkse voorwaarden opgesteld. Daarmee zijn ze dan automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Maar wat betekent dat voor de scheiding?

Gemeenschappelijk bezit

Als u uit elkaar gaat en u bent in gemeenschap van goederen getrouwd, dan zijn al uw bezittingen gemeenschappelijk. Dat geldt voor de zaken die u tijdens het huwelijk heeft verworven, maar ook voor alles wat u daarvoor bezat! Dus als uw partner 1 miljoen bezat en is met u getrouwd, dan heeft u daarmee een half miljoen van hem/haar geschonken gekregen! En overigens geldt hetzelfde voor schulden...

Alles zal dus 50/50 moeten worden gedeeld. Voor zaken als inboedel, het huis en de hypotheek, de auto en de bankrekeningen zal niemand dat vreemd vinden. Maar er zijn wat zaken die u misschien niet had verwacht:

  • Studieschulden. Gemaakt voor het huwelijk (meestal), maar ook deze zijn gezamenlijk geworden met het huwelijk.
  • Niet-opeisbaar kindsdeel. Lastig punt. Zie het stuk over erfenissen.
  • Het huis wat u al had voor het huwelijk.
  • Cadeaus, ook die u van elkaar heeft gekregen, of van uw ouders.
  • Ontvangen erfenissen en schenking, tenzij onder uitsluiting ontvangen, zie hieronder.

Uitgezonderd van gemeenschap van goederen

Zoals gezegd is dus in principe alles gemeenschappelijk. Maar er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Lijfkleding en -sieraden. Uiteraard heeft u zelf uw eigen kleding, die hoeft niet te worden gedeeld. Maar als er een flink verschil in waarde in is kan er wel sprake zijn van een verrekening.
  • Verknocht. Sommige dingen zijn zodanig met lijf en leden van een persoon verbonden, dat ze niet tot de huwelijksgemeenschap behoren. Bijvoorbeeld een schadevergoeding of smartengeld die is uitgekeerd omdat één van u blijvende fysieke schade heeft door een arbeidsongeval.
  • Geschonken of geërfd bij uitsluiting. Als de erflater of schenker daarbij uitdrukkelijk heeft bepaald dat het goed of bedrag aan één van u toekwam, dan kan het zijn uitgesloten van de huwelijksgemeenschap en hoeft het niet te worden gedeeld. Let echter wel op: Heeft u dat geld bijvoordbeeld samen aan een mooie vakantie besteedt of anderszins vrijwillig samen uitgegeven, dan kunt u er nu achteraf geen aanspraak meer op maken.

Gemeenschap van goederen scheiden

Uit de onderwerpen hierboven kunt u misschien al opmaken dat er bij de verdeling in sommige gevallen (grote) verschillen zitten in wat eerlijk VOELT en wat volgens de wet eerlijk IS. Het komt daardoor regelmatig voor dat mensen afwijken van de regels en een andere verdeling kiezen. Bespreek dat altijd goed met uw Raadgever bij Scheiden, want dat kan nogal wat praktische, juridische en/of fiscale gevolgen hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ophone