06 22 750 867

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte kinderalimentatie is één van de grootste veroorzakers van ruzie en gedoe tijdens en na de scheiding. Heeft u het gevoel dat u teveel betaalt, dat uw ex daar meer leuke dingen voor zichzelf van koopt dan voor de kinderen? Of ontvangt u naar eigen gevoel te weinig om de kinderen alles te geven wat u wilt en nodig vindt? Logisch dat er dan wrijving ontstaat. Terwijl een goed vastgesteld bedrag met helderheid over wie wat betaalt juist voor veel rust kan zorgen. En dat is ook in het belang van de kinderen!

Tremanormen

De Tremanormen zijn opgesteld om richting te geven. Het zijn geen wetten maar worden wel algemeen geaccepteerd als norm voor alimentatie.  Uitgangspunt voor de kinderen is dat zij er vanwege de scheiding financieel niet op achteruit hoeven gaan. CBS en Nibud hebben onderzoek gedaan naar de kinderkosten bij een bepaalde gezinssamenstelling en -inkomen. Uit die tabellen is eenvoudig af te lezen wat de totale kinderkosten waren tijdens het samenzijn/huwelijk. En dus ook voor de periode daarna.

Ondanks dat dit gemiddelden zijn natuurlijk blijkt in de praktijk dat de tabellen aardig kloppen. Wij hebben vaak de kinderkosten voor stellen gebudgetteerd, en dan blijken die bedragen heel redelijk overeen te stemmen.

Hoogte kinderalimentatie

Vervolgens moeten de kosten verdeeld worden. Trema zegt dat dit naar draagkracht moet. Deze wordt berekend door van het inkomen een gedeelte toe te wijzen aan de ouder zelf om in woonruimte, zorgkosten en basis levensonderhoud te voorzien. Van wat overblijft wordt 70% als draagkracht aangemerkt voor de kinderen. Een uitgebreide beschrijving van de berekening vindt u onder Kinderalimentatie berekenen.

Door voor beide ouders op deze manier de draagkracht te berekenen kun je vaststellen in welke verhouding zij dienen bij te dragen in de kosten van de kinderen.

En nu de afspraken

Vervolgens moet wel duidelijk worden wie wat betaalt. Het grote bedrag is dan wel helder, maar wie betaalt de kleding, de school, de uitjes, vakanties, etc.? En hoe moet worden omgegaan met bijzondere kosten, zoals dure fietsen en schoolreisjes, of niet vergoede ziektekosten zoals een beugel? Als dit niet duidelijk wordt afgesproken ligt ruzie en gedoe al gauw op de loer.

Er zijn eigenlijk twee goede manieren om dit duidelijk te krijgen:

  1. Eén der ouders is verantwoordelijk voor ALLE uitgaven. Deze kan dan zelf schuiven met kosten. Bijvoorbeeld als er een fiets nodig is wat minder (dure) kleding kopen, minder uitjes, etc. Er is dan ook weinig overleg nodig. Nadeel kan zijn dat niet zichtbaar is waar de uitgaven voor gedaan worden, waardoor de andere partij het gevoel kan hebben dat het geld niet aan de kinderen wordt uitgegeven.
  2. De gezamenlijke kinderrekening. De ouders betalen alleen zelf de verblijfskosten als de kinderen bij hen zijn. Alle andere kosten gaan via de kinderrekening, zodat ieder toegang tot deze middelen heeft en kan zien wat er wordt uitgegeven. Deze regeling wordt vooral veel bij co-ouders toegepast. Een normaal contact tussen de ouders en redelijk dezelfde ideeën over de uitgaven aan kinderen zijn wel voorwaarden.

Wat kunt u doen?

Laat u goed voorlichten over de mogelijkheden en volg uw eigen pad voor het bepalen van de hoogte kinderalimentatie. Teveel mensen komen samen in gedoe terecht vanwege kinderalimentatie. Dus zorg dat de afspraken recht doen aan uw situatie en wensen.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle