06 22 750 867

Hoogte kinderalimentatie

Hoogte kinderalimentatie is één van de grootste veroorzakers van ruzie en gedoe tijdens en na de scheiding. Heeft u het gevoel dat u teveel betaalt, dat uw ex daar meer leuke dingen voor zichzelf van koopt dan voor de kinderen? Of ontvangt u naar eigen gevoel te weinig om de kinderen alles te geven wat u wilt en nodig vindt? Logisch dat er dan wrijving ontstaat. Terwijl een goed vastgesteld bedrag met helderheid over wie wat betaalt juist voor veel rust kan zorgen. En dat is ook in het belang van de kinderen!

Tremanormen

De Tremanormen zijn opgesteld om richting te geven. Het zijn geen wetten maar worden wel algemeen geaccepteerd als norm voor alimentatie.  Uitgangspunt voor de kinderen is dat zij er vanwege de scheiding financieel niet op achteruit hoeven gaan. CBS en Nibud hebben onderzoek gedaan naar de kinderkosten bij een bepaalde gezinssamenstelling en -inkomen. Uit die tabellen is eenvoudig af te lezen wat de totale kinderkosten waren tijdens het samenzijn/huwelijk. En dus ook voor de periode daarna.

Hoogte kinderalimentatie

Vervolgens moeten de kosten verdeeld worden. Trema zegt dat dit naar draagkracht moet. Deze wordt berekend door van het inkomen een gedeelte toe te wijzen aan de ouder zelf om in woonruimte, zorgkosten en basis levensonderhoud te voorzien. Van wat overblijft wordt 70% als draagkracht aangemerkt voor de kinderen.

Door voor beide ouders op deze manier de draagkracht te berekenen kun je vaststellen in welke verhouding zij dienen bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Interessant daarbij is dat zaken als Kinderbijslag, Kindgebonden Budget en de Inkomens Afhankelijke Combinatiekorting kunnen worden toebedeeld aan de kinderen, waardoor hun kosten al deels door de overheid worden afgedekt. Omdat dat tot vreemde uitkomsten kan leiden is door de Hoge Raad gezegd dat Kindgebonden Budget en Inkomensafhankelijke Combinatiekorting tot het inkomen van de ouders moet worden gerekend. Maar u beslist dat zelf, afhankelijk van uw situatie en ik reken graag de voor- en nadelen voor u door.

En nu de afspraken

Vervolgens moet wel duidelijk worden wie wat betaalt. Het grote bedrag is dan wel helder, maar wie betaalt de kleding, de school, de uitjes, vakanties, etc.? En hoe moet worden omgegaan met bijzondere kosten, zoals dure fietsen en schoolreisjes, of niet vergoede ziektekosten zoals een beugel? Als dit niet duidelijk wordt afgesproken ligt ruzie en gedoe al gauw op de loer.

Er zijn eigenlijk twee goede manieren om dit duidelijk te krijgen:

  1. Eén der ouders (meestal de moeder) is verantwoordelijk voor ALLE uitgaven. Zij kan dan zelf schuiven met kosten. Bijvoorbeeld als er een fiets nodig is wat minder (dure) kleding kopen. Of goedkoper boodschappen doen. Er is dan ook weinig overleg nodig. Nadeel kan zijn dat niet zichtbaar is waar de uitgaven voor gedaan worden.
  2. De kinderkosten te begroten. Alle kosten worden in beeld gebracht en er wordt afgesproken wie wat betaalt. Zeker bij een meer evenredige verdeling van de zorg kan dat handiger zijn. En eventueel kan voor een gezamenlijke kinderrekening worden gekozen.

Wat kunt u doen?

Laat u goed voorlichten over de mogelijkheden en volg niet zonder nadenken de standaard route van de Tremanormen voor het bepalen van de hoogte kinderalimentatie. Erg veel mensen komen in de problemen vanwege kinderalimentatie. Dus zorg dat de afspraken recht doen aan uw situatie en wensen.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle