06 22 750 867

ICK en verblijfsduur

Co-ouders hebben na de scheiding beiden recht op Inkomensafhankelijke Combinatiekorting onder een aantal voorwaarden. Eén daarvan is dat de kinderen minimaal 3x24 uur per week bij elk van hen verblijven. ICK en verblijfsduur na de laatste uitspraak van de Hoger Raad.

Per december 2021 komt daar nog bij dat deze eis per half jaar in een kalenderjaar mag worden bekeken volgens de Rechtbank.

Over deze verblijfseis zijn al diverse rechtszaken gevoerd, maar nu heeft de Hoge Raad op 21 januari 2021 uitspraak gedaan. De 3x24 uur is absoluut en 3 "hele dagen" zoals recentelijk leek te gelden is onvoldoende.

ICK en verblijfsduur in de praktijk

Doordat er de afgelopen jaren telkens discussie is geweest over wat de verblijfseis nu daadwerkelijk inhield is er onzekerheid ontstaan voor zowel de ouders als voor u als adviseur. In eerste instantie maken de ouders samen met u natuurlijk een omgangsregeling die voor de kinderen het beste lijkt en voor de ouders realiseerbaar. Maar in de details zijn natuurlijk kleine aanpassingen mogelijk om nu net WEL of net NIET aan de voorwaarden van o.a. de ICK te voldoen. En omdat de regels onduidelijk waren en de berichten erover wisselden was advies geven met onzekerheid omgeven.

Verblijfsduur voorwaarden

De vastgestelde eis van 3x24 uur houdt in de praktijk in dat 24 uur echt 24 uur is. Oftewel, als de kinderen de hele dag bij vader zijn tot na het eten, maar bij moeder slapen dan zal dit niet tellen als hele dag. Ook het optellen van dagdelen op verschillende dagen om tot in totaal 72 uur in een week te komen is niet conform.

Vakanties

Voor het vereiste van 3x24 uur tellen bovendien de dagen dat de kinderen extra bij één der ouders verblijven in de vakanties niet mee. Volgens Hof Den Bosch is dat omdat die niet in een "duurzaam ritme" plaatsvinden.

Criterium per half jaar

Om voor de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting in aanmerking te komen gold altijd al dat een half jaar per kalenderjaar aan de eisen voldoen voldoende was. Zodoende is de uitspraak van Rechtbank Arnhem Leeuwarden eigenlijk heel logisch. Deze stelde in december 2021 in een zaak tegen de Inspecteur dat aan bovengenoemde eis van 3x24 uur minimaal slechts over een half jaar hoeft te worden voldaan. Bovendien hoeven dit geen aansluitende periodes te zijn geweest, wat overigens ook in lijn is met de overige eisen.

Deze uitspraak is bevestigd door de Hoge Raad op 30 september 2022.

Gevolgen voor uw praktijk

Als u meedenkt over de omgangsregeling en de fiscale gevolgen daarvan, houdt dan rekening met deze uitspraken in die zin dat u cliënten er helder op wijst hoe de stand van zaken is. Maakt u alimentatieberekeningen of besteedt u dat uit, zorg dan dat de ICK bij co-ouders op de juiste wijze wordt opgenomen. Met een netto jaarbedrag van maximaal € 2.534 (2022) heeft het wezenlijk invloed op de draagkracht van partijen voor zowel de kinder- als de partneralimentatie!

Alimentatie berekeningen uitbesteden

Wij voeren graag de alimentatie berekeningen voor u uit, zodat u uw aandacht geheel en al op uw cliënten kan richten. Daarbij nemen we de laatste tarieven en fiscale inzichten mee en ontvangt u altijd advies over hoe de financiën in deze specifieke zaak het beste te regelen. Tegen zeer aantrekkelijke tarieven, overigens. Interesse? Dan horen we graag van u.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle