06 22 750 867

ICK en verblijfsduur

Co-ouders hebben na de scheiding beiden recht op Inkomensafhankelijke Combinatiekorting onder een aantal voorwaarden. Eén daarvan is dat de kinderen minimaal 3x24 uur per week bij elk van hen verblijven. Uit de Belastingplannen 2024 blijkt nu dat dit criterium vanaf 1 januari 2024 over een heel jaar mag worden gemeten.

ICK en verblijfsduur

Over deze verblijfseis zijn al diverse rechtszaken gevoerd, maar nu heeft de Hoge Raad op 21 januari 2021 uitspraak gedaan. De 3x24 uur is absoluut en 3 "hele dagen" zoals recentelijk leek te gelden is onvoldoende.

ICK en verblijfsduur in de praktijk

Doordat er de afgelopen jaren telkens discussie is geweest over wat de verblijfseis nu daadwerkelijk inhield is er onzekerheid ontstaan voor zowel de ouders als voor u als adviseur. In eerste instantie maken de ouders samen met u natuurlijk een omgangsregeling die voor de kinderen het beste lijkt en voor de ouders realiseerbaar. Maar in de details zijn natuurlijk kleine aanpassingen mogelijk om nu net WEL of net NIET aan de voorwaarden van o.a. de ICK te voldoen. En omdat de regels onduidelijk waren en de berichten erover wisselden was advies geven met onzekerheid omgeven.

Verblijfsduur voorwaarden

De vastgestelde eis van 3x24 uur houdt in de praktijk in dat 24 uur echt 24 uur is. Oftewel, als de kinderen de hele dag bij vader zijn tot na het eten, maar bij moeder slapen dan zal dit niet tellen als hele dag. Ook het optellen van dagdelen op verschillende dagen om tot in totaal 72 uur in een week te komen is niet conform.

Vakanties

Voor het vereiste van 3x24 uur telden bovendien de dagen dat de kinderen extra bij één der ouders verblijven in de vakanties niet mee. Volgens Hof Den Bosch was dat omdat die niet in een "duurzaam ritme" plaatsvinden. Maar, er verandert iets per 2024:

Criterium per jaar vanaf 2024

Om voor de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting in aanmerking te komen gold altijd dat een half jaar per kalenderjaar aan de eisen voldoen voldoende was. Maar uit het Belastingplan 2024 blijkt dat dit criterium aangepast wordt naar een jaar. Letterlijk gaat het om 156 dagen per jaar waarin een kind bij een ouder moet zijn om aan de eisen te voldoen. Of hierin de vakanties worden meegeteld wordt niet expliciet genoemd, maar dat zou je hieruit misschien wel mogen concluderen.

Gevolgen voor uw praktijk

Als u meedenkt over de omgangsregeling en de fiscale gevolgen daarvan, houdt dan rekening met deze uitspraken in die zin dat u cliënten er helder op wijst hoe de stand van zaken is. Maakt u alimentatieberekeningen of besteedt u dat uit, zorg dan dat de ICK bij co-ouders op de juiste wijze wordt opgenomen. Met een netto jaarbedrag van maximaal € 2.694 (per 2023) heeft het wezenlijk invloed op de draagkracht van partijen voor zowel de kinder- als de partneralimentatie.

Alimentatie berekeningen uitbesteden

Wij voeren graag de alimentatie berekeningen voor u uit, zodat u uw aandacht geheel en al op uw cliënten kan richten. Daarbij nemen we de laatste tarieven en fiscale inzichten mee en ontvangt u altijd advies over hoe de financiën in deze specifieke zaak het beste te regelen. Tegen zeer aantrekkelijke tarieven, overigens. Interesse? Dan horen we graag van u.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle