06 22 750 867

ICK en verblijfsduur

Co-ouders hebben na de scheiding beiden recht op Inkomensafhankelijke Combinatiekorting onder een aantal voorwaarden. Per 1 januari is in de wet Inkomstenbelasting (IB 2001 art. 8.14a) duidelijker geformuleerd bij welke verblijfsduur er recht is op ICK.

ICK en verblijfsduur

Als ouders gescheiden zijn en voor co-ouderschap kiezen, dan hebben in principe beide ouders recht op ICK (Inkomensafhankelijke Combinatie Korting). Dat is een serieus bedrag: € 2.950 netto per jaar in 2024. Als beiden daar gebruik van kunnen maken is dat zeer welkom in dure tijden.

Maar nergens in de wetgeving is vastgelegd wat co-ouderschap is... Precies 50/50, bijvoorbeeld om de week bij elke ouder, mag duidelijk zijn. Maar veel ouders verdelen dat anders in verband met werk of andere redenen. Dus waar ligt voor het mogen toepassen van de ICK de grens?

Daarover is al lang discussie, en ook nu zal dat wel enigszins blijven, maar de wet is vanaf 1 januari 2024 in ieder geval duidelijker geworden.

Wat staat er in de wet vanaf 1-1-2024?

In artikel 8.14a van de wet IB 2001 is o.a. opgenomen:

Indien een kind dat niet op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in de basisregistratie personen, gedurende het kalenderjaar in de huishoudens van diens beide ouders verblijft (co-ouderschap), wordt het kind voor de toepassing van onderdeel b geacht ten minste zes maanden op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige te staan ingeschreven in de basisregistratie personen als het kind gedurende ten minste 156 dagen van het kalenderjaar in elk van beide huishoudens verblijft en het kind op hetzelfde woonadres als diens andere ouder staat ingeschreven in de basisregistratie personen. In het jaar van aanvang of beëindiging van co-ouderschap wordt het aantal dagen, genoemd in de tweede zin, naar tijdsgelang herrekend indien ten minste zes maanden sprake is van co-ouderschap.

In normale mensen taal:

Als de zorgverdeling zodanig geregeld is dat de kinderen bij elke ouder minimaal 156 dagen per jaar verblijven, dan is er recht op ICK.

Uit eerdere uitspraken mag worden afgeleid dat dagdelen mogen worden opgeteld. Dus als de kids de ene week op maandag 7 uur bij vader zijn en de andere week 17 dan is dat samen 24 en telt dat samen als een hele dag.

ICK en verblijfsduur in de praktijk

Een voorbeeld van een redelijk standaard voorbeeld van co-ouderschap:

Per jaar verdelen moeder Annet en vader Johan de vakanties 50/50. Dat zijn 12 weken waarin de kinderen de helft fulltime bij de een of de ander zijn. Dus 6 weken bij vader á 7 dagen is 42 dagen in de vakanties.

De kinderen zijn in de overige 40 schoolweken van maandagochtend 9:00 uur tot woensdagochtend 9:00 uur bij vader. De weekenden zijn ze om beurten van 17:00 tot maandag 9:00 uur bij ieder van de ouders.

Dus beginnend in het "vaderweekend" begint de zorg op vrijdag om 17:00 uur en loopt tot woensdag 9:00 uur. Dat is 4 volle dagen en nog 18 uur (dat is 3/4e dag). Ze zijn vervolgens vanaf de volgende week maandag 9:00 uur tot woensdag 9:00 bij vader. Dat zijn nog 2 volle dagen.

Samen zijn ze dus 6 en 3/4e dag bij vader per 2 weken. In de 40 schoolweken zijn er 20 blokken van 2 weken. Dus 20 x 6 volle dagen = 120 dagen plus nog 20 x 3/4e dag = 15 dagen.

Alles bij elkaar: 42 + 120 + 15 dagen = 177 dagen.

Er is voor beide ouders recht op ICK.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle