06 22 750 867

Kinderalimentatie berekenen

Kinderalimentatie berekenen gaat in principe volgens de regels van de Tremanormen. Daarin staan uitgangspunten en een rekenschema waar de meeste ouders, maar ook rechters zich door laten leiden. De berekening is echter niet altijd eenvoudig te volgen. Hierbij een poging om het wat duidelijker te maken.

Kinderen hoeven er niet op achteruit te gaan

Dat is het eerste uitgangspunt voor de berekening. Welke kosten u nu ook voor ze maakt, ze hoeven niet minder kleding te krijgen, sporten te laten vallen of minder op vakantie vanwege de scheiding. Ze worden financieel gezien zoveel mogelijk buiten schot gehouden.

Dat betekent dat we eerst vaststellen wat u gewend was aan de kinderen uit te geven aan de hand van uw beider inkomens en het aantal en de leeftijd van de kinderen. CBS en Nibud hebben onderzoek gedaan en dan blijkt dat we als ouders een vrij vast percentage aan de kinderen spenderen. Daar zijn van tabellen van gemaakt die u op de site Rechtspraak.nl kunt terugvinden.

Natuurlijk zijn dit gemiddelden, maar onze uitgebreide ervaring leert dat als je ouders vraagt een lijst op te stellen met uitgaven aan de kinderen de overeenkomsten met de tabellen groter zijn dan je zou verwachten. Als uitgangspunt voldoen ze dus prima.

De invloed van de zorgverdeling

Als we dan weten wat de kinderen in totaal kosten is van belang om vast te stellen bij welke kosten bij welke ouder vallen. Bij co-ouderschap is dat een heel ander verhaal, zie ons artikel daarover elders op deze website. Voor deze uitleg gaan we er vanuit dat de kinderen het grootste deel van de tijd bij moeder verblijven, zodat zij vrijwel alle kosten maakt. Alleen de verblijfskosten als de kinderen bij vader zijn liggen bij hem.

Zorgkorting

Om zijn verblijfskosten te bepalen gaan we uit van de volgende tabel:

5% bij gedeelde zorg gedurende minder dan 1 dag per week
15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week
25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dagen per week
35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dagen per week

Om het juiste percentage te bepalen houden we ook rekening met de vakanties, waarin de zorg vaak anders wordt verdeeld dan in de schoolweken.

Verantwoordelijkheid voor de uitgaven

In de meeste gevallen zal vader deze verblijfskosten betalen en zijn alle andere uitgaven voor moeder. Die is daarmee verantwoordelijk dat de kinderen niks tekort komen en die dus alle rekeningen betaalt.

Let op dat dit NIET betekent dat zij alleen beslist. De ouders blijven gezamenlijk het ouderlijk gezag voeren en moeten dus samen beslissen over belangrijke zaken. Een onderbroek kopen zal het punt niet zijn, maar of een kind gaat hockeyen of voetballen bijvoorbeeld zeker WEL.

Kinderalimentatie berekenen

Om deze uitgaven te kunnen doen zal moeder uit haar eigen inkomen een deel betalen en ontvangt ze daarnaast kinderalimentatie. De draagkracht bepaalt daarbij welk deel wie betaalt.

Bepaling van de draagkracht

Op basis van hun inkomen berekenen we voor elk der ouders hun draagkracht. Dat doen we volgens de regels van de Tremanormen:

  1. Berekenen van het netto inkomen, inclusief 13e maand, overwerk, vakantiegeld, etc.
  2. Daar tellen we de fiscale voordelen voor de kinderen bij op, de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting en het Kindgebonden Budget.
  3. Van het totale netto inkomen trekken we het "forfait noodzakelijke lasten" af, wat is samengesteld iot de bijstandsnorm, ziektekosten en een post onvoorzien.
  4. Zijn er niet te vermijden andere kosten, bijvoorbeeld vanwege schulden, dan nemen we die mee in de berekening.
  5. Van wat er overblijft is 70% voor de kinderen, dat is de draagkracht van die ouder.

De draagkrachtverhouding

Hebben we van beide ouders de draagkracht, dan is de verhouding tussen hen bepalend voor de verdeling van de kosten. Dus als de draagkracht van vader 200 is en van moeder 100, dan betaalt hij 2/3e van de totale kinderkosten en zij 1/3e.

Kinderalimentatie berekenen

Door deze draagkrachtverhouding toe te passen blijkt hoeveel kinderalimentatie er moet worden betaald, rekening houdend hoeveel van de kosten bij welke ouder valt. Zodat na alle rekenwerk er slechts één getal uitkomt.

Het verband met partneralimentatie

Als er ook partneralimentatie van toepassing is berekenen we eerst de kinderalimentatie en houden daar rekening mee bij het bepalen van de partneralimentatie. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u hier vinden: Partneralimentatie berekenen.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle