06 22 750 867

Kinderkosten verdelen bij co-ouderschap

Heb je het over kinderkosten verdelen bij co-ouderschap, dan loop je al gauw tegen het feit aan dat veel instellingen, wetten en normen nog uitgaan van de klassieke rolverdeling tussen man en vrouw... Jazeker, ook nu nog! De Tremanormen en de rechtbanken kunnen prima overweg met een vrouw die thuis zit en voor de kinderen zorgt, terwijl manlief werkt, zie daarvoor Kinderalimentatie berekenen. Maar als u de zorg voor uw kinderen ongeveer 50/50 verdeeld en ook moeder een inkomen heeft wordt het een stuk complexer. Wat dan te doen?

Kinderen hoeven er niet op achteruit te gaan

Dat is het eerste uitgangspunt voor de berekening. Welke kosten u nu ook voor ze maakt, ze hoeven niet minder kleding te krijgen, sporten te laten vallen of minder op vakantie vanwege de scheiding. Ze worden financieel gezien zoveel mogelijk buiten schot gehouden.

Dat betekent dat we eerst vaststellen wat u gewend was aan de kinderen uit te geven aan de hand van uw beider inkomens en het aantal en de leeftijd van de kinderen. CBS en Nibud hebben onderzoek gedaan en dan blijkt dat we als ouders een vrij vast percentage aan de kinderen spenderen. Daar zijn van tabellen van gemaakt. De behoeftetabel van 2023 kunt u hier bekijken op Rechtspraak.nl.

Natuurlijk zijn dit gemiddelden, maar onze uitgebreide ervaring leert dat als je ouders vraagt een lijst op te stellen met uitgaven aan de kinderen de overeenkomsten met de tabellen groter zijn dan je zou verwachten. Als uitgangspunt voldoen ze dus prima.

Wie betaalt wat?

Bij een kinderalimentatie regeling verzorgt één van de ouders, vaak de moeder, alle uitgaven voor de kids. Maar bij co-ouderschap is dat niet gebruikelijk en ook niet handig. Het is daarom belangrijk om helder vast te leggen wie wat betaalt.

De meest gebruikte regeling is die waarbij de ouders zelf de verblijfskosten van de kinderen betalen als ze bij hen zijn. Is de verdeling van de zorg (vrijwel) precies 50/50, dan houden we voor ieder aan dat ze zelf 35% van de totale kinderkosten in het eigen huishouden spenderen. Dat gaat dan om zaken als wonen, wassen, eten en drinken, vakanties, uitjes en dergelijke.

De overige kosten worden dan uit een gezamenlijke rekening betaald. Dat zijn dan zaken als sporten en hobby's, kleding . kleedgeld, schoolkosten, lidmaatschappen, sport, mobiel, zakgeld, cadeaus voor vriendjes, etc.

Dus er worden vanuit drie plaatsen kosten betaald: Vader, moeder en de gezamenlijke rekening. Dit zegt nog niks over wie welk aandeel in deze kosten vanuit zijn/haar inkomen voor zijn/haar rekening neemt.

Kinderkosten verdelen naar draagkracht

Volgens de Tremanormen verdelen we ieders bijdrage in de totale kinderkosten naar draagkracht. De verhouding tussen de draagkracht van vader en moeder bepaalt de bijdrage van ieder.

Op basis van hun inkomen berekenen we voor elk der ouders hun draagkracht. Dat gaat volgens strakke regels waar in de praktijk nauwelijks van wordt afgeweken:

  1. Berekenen van het netto inkomen, inclusief 13e maand, overwerk, vakantiegeld, etc.
  2. Daar worden de eigen woonlasten afgetrokken tegen een vast percentage van 30% van het netto inkomen
  3. Ook de zorgpremie en eigen risico worden afgetrokken
  4. Zijn er niet te vermijden andere kosten, zoals aflossing van schulden, dan worden die ook afgetrokken
  5. Van wat er overblijft is 70% voor de kinderen, dat is de draagkracht van die ouder.

Komt hier bijvoorbeeld een draagkracht van vader van 200 uit en van moeder van 100, dan betaalt hij 2/3e van de totale kinderkosten en zij 1/3e.

Uitgaven en bijdragen combineren

Tot zover is het meestal wel duidelijk. Maar nu moet de bijdrage van ieder aan de ene kant zodanig worden georganiseerd dat ieder de kosten die bij hem / haar vallen kan betalen. Dat leidt er dus toe dat er de volgende maandelijkse betalingen komen:

  • Vader stort een bedrag op de kinderrekening
  • Moeder stort een bedrag op de kinderrekening OF neemt daar maandelijkse iets van op
  • Vader betaalt een bedrag aan moeder (meestal) om te zorgen dat de draagkracht verhouding klopt. Dit zou je kinderalimentatie mogen noemen.

Hoe het bij u uitpakt ziet u in de berekening of toelichting die wij bij elke alimentatie berekening verzorgen.

Kinderbijslag

In de berekening ziet u ook de kinderbijslag terug. Deze wordt vaak op de gezamenlijke rekening gestort. Dat hoeft echter niet als dat onpraktisch is. Voor de uitkomst van de berekening is dat broekzak-vestzak, dat maakt niks uit.

Kindgebonden Budget

Volgens de Tremanormen hoort het Kindgebonden Budget tot het inkomen van degene die er recht op heeft. Daardoor werkt het draagkracht verhogend, maar wordt niet het gehele KGB aan de kinderen uitgegeven. Dat is overigens conform een uitspraak van de Hoger Raad hierover.

Echter, zolang u samen beslist mag u het KGB ,wat u vaak beiden ontvangt bij co-ouderschap, ook rechtstreeks naar de gezamenlijke kinderrekening storten. Daarmee zijn de kinderkosten dan al voor een deel gedekt en blijft er minder over, maar heeft ook ieder een iets lagere draagkracht. De keuze hiervoor is meestal een principiële, wat vindt u logisch en redelijk?

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (ICK)

De fiscus is u als alleenstaande ouders vaak goed gezind. Met het KGB, maar u heeft daarnaast voor kinderen tot 12 jaar als co-ouders vaak allebei recht op Inkomensafhankelijke Combinatiekorting. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger deze korting op de inkomstenbelasting die u anders zou betalen. De ICK kan daarmee oplopen tot € 224,50 netto per maand (in 2023), toch zeer de moeite waard.

Kinderkosten in de toekomst

Kinderen ontwikkelen zich en ook uw eigen situatie of die van uw ex-partner verandert vaak nog. Uw kind gaat naar een andere (middelbare) school, gaat studeren en/of op kamers. Of u of uw ex-partner krijgt een andere woning, gaat samenwonen, trouwen en misschien wel weer kinderen krijgen, wordt ontslagen, neemt een andere baan, etc. etc. Al deze zaken hebben direct invloed op uw afspraken, dus denk samen na wat er dan moet gebeuren. Kijk minimaal één maal per jaar naar de kosten en of alles nog eerlijk verdeeld is. Zodat u de afspraken helemaal zuiver houdt. Wij kunnen u daar bij helpen als blijkt dat een herberekening van de afspraken nodig is.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle