06 22 750 867

Ondernemer scheiden

Een ondernemer scheiden is altijd lastiger dan werknemers. Hij of zij heeft per definitie een variabel inkomen met mogelijk grote uitschieters, of stijgende of dalende omzetten. Daarnaast is er een bezit in de vorm van het bedrijf. Daarvan moet worden vastgesteld wat de waarde is, wat niet altijd eenvoudig is. En tenslotte is er sprake van een bijzondere pensioensituatie, die nogal kan verschillen van die van een werknemer.

Het inkomen van de ondernemer

Een eigen bedrijf is voor veel mensen een droom. Helemaal doen wat je zelf goed acht en daarvan zowel de zoete als zure vruchten plukken. Het kan heel mooi zijn. Maar als je uit elkaar gaat is het inkomen altijd een belangrijk onderdeel van de afspraken. Kinderalimentatie en partneralimentatie zijn er direct aan gekoppeld, dus de gevolgen voor de hoogte daarvan nu en in de toekomst zijn lastig te bepalen.

Hoe we daar in het algemeen mee omgaan kunt u lezen in Het inkomen van de ondernemer.

De BV of NV

Is de onderneming een BV of NV, dan heeft de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) zoals dat dan heet een arbeidscontract met zijn/haar eigen firma en krijgt salaris uitbetaald. Maar pas op, dit salaris is niet niet direct gerelateerd aan de winst. Maakt het bedrijf bijvoorbeeld steeds minder winst en is het salaris niet bijgesteld, dan "loopt de BV langzaam leeg". Oftewel, er gaat meer geld uit in de vorm van salaris dan eigenlijk verantwoord is. Een nieuwe bepaling van het salaris of tenminste een controle op dat vlak is dan ook geboden bij scheiding. Terwijl het ook zo kan zijn dat de winst ruimte biedt voor een hoger inkomen dan de DGA zichzelf uitbetaalt.

Inkomen in Box 2

Daarnaast ontvangt een DGA bij een goed lopend bedrijf vaak ook nog dividend, kan hij gunstig van zijn bedrijf lenen of staat er een onderlinge schuld open (de rekening courant). Al deze zaken hebben invloed op het inkomen waarvan u samen heeft geleefd en het inkomen dat de ondernemer nu en in de toekomst ontvangt.

Eenmanszaak en VOF

Bij een eenmanszaak of VOF is het vaak zo dat de ondernemer zichzelf af en toe of maandelijks een bedrag als privé-opname uit de zakelijke rekening overmaakt. Dit is vaak meer gebaseerd op de behoefte van de privé-persoon dan op de winst van de zaak. Kortom, hier geldt hetzelfde als bij de BV: De privé-opnamen in het verleden zijn een goede maatstaf voor de behoefte, waar van werd geleefd. Voor de draagkracht, oftewel wat de ondernemer KAN verdienen, dient de winst dan als uitgangspunt.

Vergoedingen

Bij de bepaling van het juiste inkomen spelen daarnaast de vergoedingen een rol. Een auto van de zaak ligt al voor de hand. Maar ook de mobiele telefoon, internet,  abonnementen en lidmaatschappen, studie, etc. worden soms rechtstreeks uit het bedrijf voldaan en moeten dus ergens meetellen in de bepaling van het inkomen.

De ondernemer en zijn inkomen

De regels voor alimentatie in Nederland, de Tremanormen, zijn helemaal op inkomen gestoeld. Alle berekeningen gaan uit van een bepaald inkomen, dus als dat onduidelijk is, is de berekening niet te maken...! Zo is het inkomen tijdens het huwelijk bepalend voor de behoefte, het bedrag wat ieder na scheiding nodig heeft om "hetzelfde welzijnsniveau te handhaven." En het is de basis voor de kinderkosten en dus de kinderalimentatie. Voor de verdeling van de kinderkosten en de partneralimentatie speelt het inkomen ook een rol.

En tenslotte: Er zal vast moeten komen te staan dat zowel de ondernemer als de ander financieel verder kan na de scheiding. Onduidelijkheid over het inkomen levert daardoor bij beiden een stuk onzekerheid op.  Die wegnemen levert de basis voor het in redelijkheid maken van nieuwe afspraken.

De ondernemer scheiden

Bij een scheiding heeft u altijd professionele hulp nodig, maar als er een onderneming in het spel is is het zaak iemand in te schakelen die daar ook goed mee overweg kan. Er komt zoveel extra bij kijken zoals het bepalen van het inkomen en de alimentatie. Maar dit is het soort maatwerk waar we goed in zijn!

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle