06 22 750 867

Partneralimentatie aftrek

De aftrek van de partneralimentatie is, net als overige persoonsgebonden aftrek, vanaf 2020 beperkt. Welke gevolgen heeft dat voor u als betaler of ontvanger van partneralimentatie?

Alleen hogere inkomens

De beperking van de aftrek is alleen van toepassing op alimentatieplichtigen die in het hoogste belastingtarief vallen. Heeft u een inkomen boven de € 73.031 in 2023? Dan heeft u met deze beperking te maken. Door deze wijziging mag u de partneralimentatie nog slechts in het laagste tarief aftrekken. Dus niet in de hoogste schaal van 49,50% maar in de laagste van 36,93%. Een verschil van 12,57%.

Partneralimentatie betalen

Wie partneralimentatie betaalt zal vanwege de aftrekbeperking netto meer betalen als er geen aanpassing van het bruto bedrag plaatsvindt. En aangezien de partneralimentatie voor dit soort hogere inkomens soms in de duizenden euro’s loopt kan dat toch een flinke aanslag zijn.

Partneralimentatie aftrek heeft dan zodanige gevolgen dat een herberekening nodig kan zijn om niet in de financiële problemen te komen.

Voorbeeld: Er is 2019 een partneralimentatie van € 1.000 bruto per maand vastgesteld. Dat kostte u toen netto per maand € 505. Blijft u dit betalen (even afgezien van de alimentatie-indexatie), dan was dat in:

  • 2020 € 530
  • 2021 € 570
  • 2022 € 600
  • 2023 € 630,70

Kortom, per € 1.000 partneralimentatie gaat u er zo'n € 100 per maand op achteruit!

Partneralimentatie ontvangen

Ontvangt u partneralimentatie en doet u samen niets aan het bedrag, dan gaat u er door deze wetswijziging niet direct op voor- of achteruit. Andere maatregelen kunnen echter wel invloed hebben. En als er een herberekening komt dan gaat u er mogelijk op achteruit.

Herberekenen partneralimentatie

De redelijkheid en billijkheid gebiedt eigenlijk al op basis van bovenstaande dat er een herberekening dient plaats te vinden. Echter, de rechters vinden niet per definitie dat een fiscale wijziging aanleiding is om de partneralimentatie aan te passen. In goed overleg kan het natuurlijk wel, maar zoals u kunt zien en verwachten kunnen uw belangen uiteen liggen. Mogelijk is een herberekening voor de betaler gunstig, maar voor de ontvanger niet.

Heeft de betaler in uw situatie een inkomen boven de € 73.031 in 2023? Dan raden wij u sterk aan een herberekening te laten maken. Want daarmee weet u precies waar uw beider rechten en plichten liggen en kunnen nette nieuwe afspraken worden gemaakt die aan beider belangen recht doen.

Heeft u de partneralimentatie al een aantal jaren geleden vastgesteld? Is één van u gaan samenwonen? Zijn de kinderen inmiddels ouder dan 12, c.q. 18 jaar? Of zijn ze het huis uit? Is uw inkomen veranderd? In al deze gevallen is een herberekening ook aan te raden omdat de financiële verhouding tussen u anders erg scheef kan komen te liggen.

Herberekenen zorgt voor duidelijkheid en eerlijkheid

Houdt uw financiële afspraken zuiver. Ook als het lastig is om aan te kaarten of u bang bent straks niet of minder goed uit te komen. De ervaring leert dat als u redelijk en eerlijk bent, de ander dat veel eerder geneigd is ook te zijn. En natuurlijk helpen wij graag om alles op de juiste manier uit te rekenen en toe te lichten, zodat u samen (weer) goed verder kunt.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle