06 22 750 867

Scheiden en een eigen zaak

Scheiden met een eigen zaak maakt de scheiding wel complexer. Wat is de zaak waard, wat wordt er nu eigenlijk verdiend, kan ik hem wel voortzetten en hoe zit het eigenlijk met pensioen? Vragen waar de Raadgever bij Scheiden een antwoord op heeft voor u.

De zaak kan voortgezet

Om u direct gerust te stellen: Ja, in eigenlijk alle gevallen wordt de zaak voortgezet na de scheiding. En we hebben er al heel wat gezien...

Ten eerste is dat gewoon in ieders belang. Het is uw inkomen, soms zelfs van u zonder de zaak moet u een nieuwe bron van inkomsten zien te vinden. Onnodige financiële risico's zijn het gevolg, dus is eigenlijk altijd het advies: Voortzetten!

Sommige ondernemers zijn bang dat de kosten voor het uitkopen van hun partner de zaak de kop zal kosten. Maar ook dat is in de praktijk nooit zo. Los van bovenstaand gezamenlijk belang mag een ondernemer helemaal niet zoveel geld uit zijn/haar zaak halen en daar zeker niet toe gedwongen worden.

Inkomen en alimentatie

Scheiden met een eigen zaak vereist ook dat goed moet worden vastgesteld wat het inkomen uit de zaak is. En, dat weet u vast wel, is geen uitgemaakte zaak... Ieder jaar zal uw inkomen verschillen, dus waar heeft u van geleefd? En welk inkomen heeft u eigenlijk beschikbaar voor kinder- en partneralimentatie? Daar zijn wel enige regels voor te geven, maar in de praktijk is dat maatwerk, waar de nodige expertise bij komt kijken.

Waarde van de onderneming

Er zijn in de bedrijfseconomie verschillende waarderingsmethoden voor bedrijven. Momenteel wordt voor BV's in rechtszaken vaak de DCF methode gehanteerd (Discounted Cash Flow), die uitgaat van de inkomsten over de komende jaren. Daarnaast wordt zeker voor kleinere ondernemingen de intrinsieke waarde wel gehanteerd, waarbij we kijken wat er momenteel op de balans aanwezig is.

Bijzondere aandacht is er over de vraag of er sprake is van goodwill, datgene wat de onderneming meer waard is doordat bijvoorbeeld al jarenlang een goede naam is opgebouwd in het vakgebied.

Werk en privé

Veel mensen met een eigen zaak werken hard. Men wil er het maximale uithalen. En harder werken heeft vaak direct invloed op het inkomen en de voldoening die men haalt uit een geslaagd bedrijf.

Het is geen uitzondering als dit ten koste gaat van het privé leven van de ondernemer. En zelfs een bijdrage levert aan privé problemen die tot een scheiding kunnen leiden.

Maar het is ook niet vreemd dat u zich als ondernemer tijdens of na de scheiding realiseert dat er misschien iets is blijven liggen, zeker als er kleine kinderen zijn. En ook ondernemers willen dan wel eens besluiten om de verhouding tussen werk en privé in het voordeel van de kinderen en hun ouderrol aan te passen. Misschien wat laat in een aantal gevallen, maar laat u zich nooit weerhouden. Een scheiding is voor iedereen een life changer en ook u mag andere keuzes maken dan voorheen. Ook als uw partner verzucht dat het nu WEL kan....

Scheiden met een eigen zaak van ons beiden

Het komt ook voor dat echtelieden gezamenlijk een zaak runnen. Dan is een scheiding natuurlijk extra lastig omdat niet alleen privé maar ook zakelijk ontvlecht moet worden. Niet gevreesd, er zijn goed mogelijkheden en oplossingen voor, zolang u bereidt bent samen te werken aan oplossingen.

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle