06 22 750 867

Woonlasten bij kinderalimentatie

Volgens de Tremanormen worden woonlasten bij kinderalimentatie op 30% van het netto inkomen gesteld, het woonbudget. Dit forfaitaire bedrag is echter soms flink hoger dan de werkelijke woonlasten, ten koste van de kinderen. Hierover heeft de Hoge Raad op 16 april 2021 een uitspraak gedaan. Zie voor de volledige tekst.

Sinds januari gelden dezelfde regels voor partneralimentatie. Zie het artikel over Woonbudget.

Niet per definitie forfaitair

Volgens de Hoge Raad is de 30% een aanbeveling en niet dwingend, en zal een rechter dus altijd moeten nagaan of toepassing van die regel niet tot een onredelijke uitkomst leidt.

De Hoge Raad specificeert dat nog door aan te geven dat er aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om af te wijken van het forfaitaire bedrag aan woonlasten:

  1. De werkelijke woonlasten bij kinderalimentatie moeten aanmerkelijk lager zijn dan de forfaitaire last;
  2. Dit dient wel duurzame woonlasten te zijn. Dus iemand die tijdelijk gratis bij zijn broer woont valt niet onder deze regel;
  3. Door toepassing van het forfaitaire bedrag kan de alimentatieplichtige niet volledig in de behoefte van de kinderen voorzien.

Opmerkingen betreffende de woonlast

Let op dat het dus om "aanmerkelijk" lagere woonlasten moet gaan, zonder dat de HR daar specifiek een waarde of verhouding aan koppelt. Dit kan dus altijd ter discussie staan. Want is 20% "aanmerkelijk"? Of € 200?

Hoe duurzaam is de lagere woonlast? Bij een koopwoning is dat helder, maar bij een huurwoning al minder. En wat als iemand bij familie of vrienden iets geregeld heeft, bijvoorbeeld een verbouwde garage? Dat zou best duurzaam kunnen zijn. En hoe lang is duurzaam? Een jaar?

De behoefte van de kinderen is dus mede bepalend, want als deze hoger of lager worden vastgesteld kan de beoordeling of daarin kan worden voorzien ook beïnvloeden. Toepassing van de tabellen uit de Tremanorm ligt voor de hand, maar afwijking daarvan is ook toegestaan, al is het maar door het wel of niet toepassen van het maximum netto inkomen van € 6.000 of niet. Of bijzondere extra kosten voor school, studie of kinderopvang.

Meer over het berekenen van kinderalimentatie is te vinden op Hoogte kinderalimentatie

Otto Philipse

Ervaren (15 jaar) scheidingsbemiddelaar en leverancier van financiële diensten aan advocaten en mediators. Alimentatie berekeningen, ook de meer complexe voor ondernemers of waarin samenloop van toepassing is. Brede financiële achtergrond en veel ervaring met scheidingen.
[email protected]
envelope-ochevron-downphonemenu-circlecross-circle